Wilujeng Boboran ditulis oleh Jayadiningrat

Pami langkah tos midamel lara, tur lisan nu sok nyusun kapalsuan, nepi kangajantenkeun lukana manah.


Khilaf sareng Ngalantur etateh nu janten sipatna abdi, ari nyuhunkeun panghampura eta kawajiban abdi.
Ngabersihkeun hate tina sagala dosa eta anu jadi tujuan abdi.


Dina dinten boboran (lebaran) ieu pamugi lawang hampura anjeun masing kabuka.


مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ


Sim abdi sakulawargi neda ngahaturkeun wilujeung boboran, hapunten samudaya kalepatan.


Kang Jay & Keluarga


Post Sebelumnya     
     Next post
     Blog Home

Dinding Komentar

Belum ada komentar
You need to sign in to comment
advertisement
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo