User blogs

Tag search results for: "nyuhunkeun"
Jayadiningrat VIP

Pami langkah tos midamel lara, tur lisan nu sok nyusun kapalsuan, nepi kangajantenkeun lukana manah.


Khilaf sareng Ngalantur etateh nu janten sipatna abdi, ari nyuhunkeun panghampura eta kawajiban abdi.
Ngabersihkeun hate tina sagala dosa eta anu jadi tujuan abdi.


Dina dinten boboran (lebaran) ieu pamugi lawang hampura anjeun masing kabuka.


مِنَ الْعَائِدِيْنَ وَالْفَائِزِيْنَ


Sim abdi sakulawargi neda ngahaturkeun wilujeung boboran, hapunten samudaya kalepatan.


Kang Jay & Keluarga

advertisement
Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo